Мета

1.       Мета цього Стандарту визначити:

a)   коли суб'єктові господарювання слід коригувати фінансові звіти стосовно подій після дати балансу;

б)   розкриття інформації, що її суб'єктові господарювання слід надавати про дату затвердження фінансових звітів до випуску та про події після дати балансу. Стандарт вимагає також, щоб суб'єкт господарювання не складав фінансові звіти на основі припущення безперервності, якщо події після дати балансу свідчать про неприйнятність припущення безперервності.

Сфера застосування

2.       Цей Стандарт слід застосовувати в обліку подій після дати балансу, а також розкриваючи інформацію про них.

Визначення

3.       Терміни, використані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Події після дати балансу - це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів до випуску. Можна ідентифікувати два типи подій:

а)   події, які свідчать про умови, що існували на дату балансу (події, які коригують після дати балансу);

б)   події, які свідчать про умови, що виникли після дати балансу (події, які не коригують після дати балансу).

4.       Процес, пов'язаний із затвердженням фінансових звітів до випуску, змінюватиметься залежно від структури управління, законодавчих вимог, а також від процедур, що їх дотримують, складаючи й остаточно завершуючи фінансові звіти.

5.       Іноді від суб'єкта господарювання вимагають подавати фінансові звіти його акціонерам для ухвалення після того, як фінансові звіти вже випущені. У таких випадках фінансові звіти затверджуються до випуску на дату випуску, а не на дату ухвалення фінансових звітів акціонерами.
Приклад

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM