Мета

Мета цього Стандарту - встановити обліковий підхід до доходів та витрат, пов'язаних із будівельними контрактами. У зв'язку з характером діяльності, здійснюваної в межах будівельних контрактів, дата початку діяльності за контрактом і дата, коли ця діяльність завершується, як правило, припадають на різні звітні періоди. Тому першочерговим питанням бухгалтерського обліку будівельних контрактів є віднесення доходу від контракту і витрат за контрактом на звітні періоди, протягом яких виконуються будівельні роботи. Для визначення періоду, коли дохід від контракту та витрати за контрактом слід відображати як дохід і витрати у звіті про прибутки та збитки, у цьому Стандарті використовуються критерії визнання, прийняті в "Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів". Стандарт містить також практичне керівництво щодо застосування цих критеріїв.

Сфера застосування

1.       Цей Стандарт слід застосовувати в обліку будівельних контрактів у фінансових звітах підрядників.

2.       Цей Стандарт замінює МСБО ( МСБУ ) 11 "Облік будівельних контрактів, затверджений у 1978 р.

Визначення

3.       Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Будівельний контракт - це контракт, спеціально укладений на спорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов'язані між собою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології та функціонування чи за їх кінцевим призначенням та використанням.

Контракт із фіксованою ціною - це будівельний контракт, за яким  підрядник погоджується з фіксованою ціною контракту або з фіксованою ставкою на одиницю кінцевої продукції і який у деяких випадках зазнає застереження про змінні ціни.

Контракт із ціною "витрати плюс" - це будівельний контракт, за яким підряднику відшкодовуються допустимі або іншим чином визначені витрати плюс відсотки від суми цих витрат або фіксована винагорода.

4.       Будівельний контракт може укладатися на спорудження одного активу, такого як міст, будівля, дамба, трубопровід, дорога, корабель або тунель. Будівельний контракт може також укладатися на будівництво кількох активів, які тісно взаємопов'язані між собою або взаємозалежні за умовами проектування, технології чи функціонування, або за їхнім основним призначенням, або за використанням; прикладами таких контрактів є контракти на спорудження переробних заводів або інших складових частин заводу чи обладнання.

5.       Для цілей цього Стандарту будівельні контракти включають:

a)   контракти на надання послуг, безпосередньо пов'язані зі спорудженням активу, наприклад на послуги керівників проектів та архітекторів;

б)   контракти на знесення або відбудову активів та відновлення довкілля після знищення активів.

6.       Будівельні контракти складають у кілька способів, які для цілей цього Стандарту класифікуються як контракти з фіксованою ціною і контракти, ціна яких встановлюється за методом "витрати плюс". Деякі будівельні контракти можуть одночасно мати риси як контрактів з фіксованою ціною, так і контрактів з ціною "витрати плюс", наприклад контракт "витрати плюс" із погодженою максимальною ціною. За таких обставин підрядник повинен урахувати всі умови параграфів 23 і 24, щоб визначити, коли визнавати дохід і витрати контракту.

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM