Мета

1.       Метою цього Стандарту є визначення для орендарів і орендодавців відповідних облікових політик та розкриття інформації, які слід застосовувати до угод про оренду.

Сфера застосування

2.       Цей Стандарт слід застосовувати в обліку всіх видів оренди, крім:

а)   орендних угод на розвідування або використання корисних копалин, нафти, газу та подібних невідтворюваних ресурсів;

б)   ліцензійних угод на такі види продукції, як кінофільми, відеозаписи,  п'єси, рукописи, патенти й авторські права.

Проте цей Стандарт не слід застосовувати як основу оцінки до:

а)   нерухомості, утримуваної орендарями, яка обліковується як  інвестиційна нерухомість (див. МСБО ( МСБУ ) 40 "Інвестиційна нерухомість"); 

б)   інвестиційної нерухомості, наданої орендодавцями за операційною орендою (див. МСБО ( МСБУ ) 40);

в) біологічних активів, утримуваних орендарями за фінансовою орендою (див. МСБО ( МСБУ ) 41 "Сільське господарство"); або

г)   біологічних активів, наданих орендодавцями за операційною орендою (див. МСБО ( МСБУ ) 41).

3.       Цей Стандарт застосовують до угод, які передають право користування активами, навіть якщо експлуатація або технічне обслуговування таких активів може вимагати надання значних послуг орендодавцем. Цей Стандарт не застосовують до угод, які є контрактами на послуги і не передають права на використання активів від однієї сторони, що укладає угоду, до іншої.

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM