Мета

1.       Мета цього стандарту полягає у забезпеченні розкриття у фінансових звітах суб'єкта господарювання інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб'єкта господарювання, спричинених існуванням зв'язаних сторін, а також операціями сальдо заборгованості з ними.

Сфера застосування

2.       Цей стандарт слід застосовувати при:

a)   визначенні стосунків і операцій між зв'язаними сторонами;

б)   визначенні сальдо заборгованості між суб'єктом господарювання та зв'язаними з ним сторонами;

в)   визначенні обставин, за яких необхідно розкривати інформацію згідно з пунктами (a) і (б);

г)   визначенні розкриття інформації, яке належить зробити за цими статтями.

3.       Цей стандарт вимагає розкриття інформації щодо операцій і сальдо заборгованості між зв'язаними сторонами, сальдо заборгованості в окремих фінансових звітах материнського підприємства, контролюючого учасника або інвестора, поданих відповідно до вимог МСБО ( МСБУ ) 27 Консолідовані і окремі фінансові звіти.

4.       Операції між зв'язаними сторонами, і сальдо заборгованості з іншими суб'єктами господарювання, в групі слід розкривати у фінансових звітах суб'єкта господарювання. Внутрішньогрупові операції і сальдо заборгованості між зв'язаними сторонами вилучаються при складанні консолідованих фінансових звітів групи.

МЕТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВ'ЯЗАНИХ СТОРІН

5.       Стосунки зв'язаних сторін є звичайним явищем у торгівлі та бізнесі. Наприклад, суб'єкти господарювання часто здійснюють частину своєї діяльності через дочірні або асоційовані підприємства. За цих обставин здатність суб'єкта господарювання впливати на фінансову або операційну  політику об'єкта інвестування забезпечується завдяки наявності контролю, спільного контролю або суттєвого впливу.

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM