Мета

1.       Мета цього Стандарту - покращити розуміння користувачами фінансових звітів значення фінансових інструментів для фінансового стану, результатів діяльності та грошових потоків суб'єкта господарювання.

2.       Цей Стандарт містить вимоги до подання фінансових інструментів і визначає інформацію, яку слід про них розкривати. Вимоги до подання поширюються на класифікацію (з точки зору емітента) фінансових інструментів як фінансових активів, фінансових зобов'язань та інструментів власного капіталу; на класифікацію пов'язаних з ними відсотків, дивідендів, збитків та прибутків, а також на обставини, за яких слід згортати фінансові активи та фінансові зобов'язання. Стандарт вимагає розкриття інформації про фактори, які впливають на величину, розподіл у часі та визначеність майбутніх грошових потоків суб'єкта господарювання, пов'язаних із фінансовими інструментами, а також про облікові політики, які застосовуються до цих інструментів. Стандарт вимагає розкривати інформацію про характер та обсяг використання фінансових інструментів суб'єктом господарювання, про цілі бізнесу, яким вони служать, ризики, пов'язані з ними, та політики управлінського персоналу щодо контролю цих ризиків.

3.       Принципи, подані в цьому Стандарті, доповнюють принципи визнання та оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань, подані в МСБО ( МСБУ ) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Сфера застосування

4.       Цей Стандарт слід застосовувати всім суб'єктам господарювання до всіх типів фінансових інструментів, окрім:

а)   тих часток у дочірніх, асоційованих та спільних підприємствах, які обліковуються згідно з МСБО ( МСБУ ) 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти", МСБО ( МСБУ ) 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" або МСБО ( МСБУ ) 31 "Частки в спільних підприємствах". Проте суб'єктам господарювання слід застосовувати цей Стандарт до частки у дочірньому, асоційованому та спільному підприємстві, яка, відповідно до МСБО ( МСБУ ) 27, МСБО ( МСБУ ) 28 або МСБО ( МСБУ ) 31, обліковується згідно з МСБО ( МСБУ ) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". У таких випадках суб'єктам господарювання слід застосовувати вимоги до розкриття інформації МСБО ( МСБУ ) 27, МСБО ( МСБУ ) 28 та МСБО ( МСБУ ) 31 на додаток до вимог, наведених у цьому Стандарті. Суб'єктам господарювання слід застосовувати цей Стандарт до всіх похідних інструментів на частки у дочірніх, асоційованих або спільних підприємствах;

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM