Мета

1.       Метою цього Стандарту є опис принципів для визначення та подання прибутку на акцію, що покращить зіставність показників діяльності різних суб'єктів господарювання у тому самому періоді, а також того самого суб'єкта господарювання в різних облікових періодах. Навіть якщо дані про прибуток на акцію обмежені через різну облікову політику, застосовану для визначення "прибутку", послідовне визначення знаменника підвищує корисність фінансової звітності. Цей Стандарт зосереджується на знаменнику для обчислення прибутку на акцію.

Сфера застосування

2.       Цей Стандарт слід застосовувати суб'єктам господарювання, звичайні або потенційні звичайні акції яких відкрито продаються та купуються, а також суб'єктам господарювання, які перебувають у процесі випуску звичайних акцій або потенційних звичайних акцій на відкриті ринки цінних паперів.

3.       Суб'єкт господарювання, який розкриває інформацію про прибуток на акцію, повинен обчислювати такий прибуток і подавати інформацію про нього відповідно до вимог цього Стандарту.

4.       Якщо суб'єкт господарювання подає як консолідовані, так і окремі фінансові звіти (відповідно до вимог МСБО ( МСБУ ) 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти), то згідно з вимогами цього Стандарту розкриття інформації слід подавати тільки на основі консолідованої інформації. Суб'єктам господарювання, які вирішують розкривати інформацію про прибуток на акцію на основі своїх окремих фінансових звітів, належить подавати таку інформацію про прибуток на акцію тільки в основній частині свого окремого звіту про прибутки та збитки. Суб'єкт господарювання не повинен подавати таку інформацію про прибуток на акцію у консолідованих фінансових звітах.

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM