Мета

Метою цього Стандарту є визначення мінімального змісту проміжного фінансового звіту та визначення принципів для визнання та оцінки в повних або стислих фінансових звітах за проміжний період. Своєчасна та надійна фінансова звітність підвищує спроможність інвесторів, кредиторів та інших користувачів розуміти здатність підприємства генерувати прибутки та грошові потоки, а також оцінювати його фінансовий стан та ліквідність.

Сфера застосування

1.       Цей Стандарт не визначає, яким суб'єктам господарювання слід публікувати проміжні фінансові звіти, з якою періодичністю чи в який термін після закінчення проміжного періоду. Проте уряди, а також органи, які регулюють обіг цінних паперів, фондові біржі та органи, яким надсилають облікову інформацію, часто вимагають, щоб суб'єкти господарювання, чиї боргові цінні папери або власні акції відкрито продаються та купуються, публікували проміжні фінансові звіти. Стандарт застосовується, якщо від суб'єкта господарювання вимагають (або він обирає) публікувати проміжний фінансовий звіт відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку заохочує суб'єкти господарювання, чиї акції відкрито продаються та купуються, подавати проміжні фінансові звіти, які відповідають принципам визнання, оцінки та розкриття інформації, викладеним у цьому Стандарті. Зокрема суб'єкти господарювання, чиї акції відкрито продаються та купуються, заохочуються:

a)   подавати проміжні фінансові звіти щонайменше за станом на кінець першої половини їх фінансового року;

б)   робити їхні проміжні фінансові звіти доступними не пізніше 60 днів після закінчення проміжного періоду.

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM