Мета

Метою цього Стандарту є забезпечення застосування відповідних критеріїв визнання і методів оцінки забезпечень, непередбачених зобов'язань і непередбачених активів, а також розкриття інформації у примітках до фінансових звітів, достатньої для надання користувачам можливості зрозуміти їхній характер, строк і суму.

Сфера застосування

1.       Цей Стандарт має застосовуватися всіма суб'єктами господарювання для обліку забезпечень, непередбачених зобов'язань і непередбачених активів, за винятком тих:

a)   які є результатом контрактів з виконанням у майбутньому, крім  випадків, коли контракт є обтяжливим; і

б)   [вилучений]

в)   на які поширюється сфера застосування іншого Стандарту.

2.       Цей Стандарт не застосовують до фінансових інструментів (включаючи гарантії), на які поширюється сфера застосування МСБО ( МСБУ ) 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка.

3.       Контракти з виконанням у майбутньому - це контракти, за якими жодна сторона не виконала жодне зі своїх зобов'язань або обидві сторони виконали зобов'язання частково. Стандарт не застосовують до контрактів з виконанням у майбутньому, якщо вони не є обтяжливими.

4.       [Вилучений]

5.       У разі, коли в іншому Стандарті йдеться про конкретний тип забезпечення, непередбаченого зобов'язання чи непередбаченого активу, суб'єкт господарювання застосовує той стандарт замість цього Стандарту. Наприклад, МСФЗ ( МСФО ) 3 Об'єднання бізнесу визначає підходи, які належить застосовувати покупцю для непередбачених зобов'язань, прийнятих в результаті об'єднання бізнесу. Подібним чином, певні типи забезпечень розглядаються також у таких стандартах:

а)   будівельні контракти (МСБО ( МСБУ ) 11 "Будівельні контракти");

б)   податки на прибуток (МСБО ( МСБУ ) 12 "Податки на прибуток");

в)   оренду (МСБО ( МСБУ ) 17 "Оренда"). Проте, оскільки МСБО ( МСБУ ) 17 не містить ніяких конкретних вимог до розгляду обтяжливої угоди про операційну оренду, то в таких випадках застосовується цей Стандарт;

г)    виплати працівникам (МСБО ( МСБУ ) 19 "Виплати працівникам") та

e)   Страхові контракти (МСФЗ ( МСФО ) 4 "Страхові контракти"). Однак, цей Стандарт застосовується до тих забезпечень, непередбачених зобов'язань чи непередбачених активів страховика, які не виникають в результаті його контрактних зобов'язань і прав за страховими контрактами, на які поширюється сфера застосування МСФЗ ( МСФО ) 4.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства