Мета

Інформація про грошові потоки суб'єкта господарювання є корисною, оскільки вона надає користувачам фінансових звітів основу для оцінки спроможності суб'єкта господарювання генерувати грошові кошти та їхні еквіваленти, а також потреби суб'єкта господарювання щодо використання цих грошових потоків. Економічні рішення, що їх приймають користувачі, вимагають оцінки спроможності суб'єкта господарювання генерувати грошові кошти та їхні еквіваленти, а також їх часу та визначеності.

Метою цього Стандарту є вимоги до надання інформації про минулі зміни грошових коштів суб'єкта господарювання та їхніх еквівалентів за допомогою звіту про грошові потоки, який розмежовує грошові потоки протягом періоду від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Сфера застосування

1.       Суб'єктові господарювання слід складати звіт про рух грошових коштів згідно з вимогами цього Стандарту та подавати його як складову частину за кожний період подання фінансових звітів.

2.       Цей Стандарт замінює МСБО ( МСБУ ) 7 "Звіт про зміни у фінансовому стані", затверджений у липні 1977 р.

3.       Користувачі фінансових звітів суб'єкта господарювання зацікавлені в тому, як суб'єкт господарювання генерує і використовує грошові кошти та їхні еквіваленти. Це відбувається незалежно від характеру діяльності суб'єкта господарювання і від того, чи можна розглядати грошові кошти як продукцію суб'єкта господарювання, наприклад, у випадку фінансової установи. Грошові кошти потрібні суб'єктам господарювання, в основному, з однакових причин, якою різною не була б їх основна діяльність, від котрої одержують дохід. Суб'єктам господарювання потрібні грошові кошти для здійснення операцій, погашення зобов'язань і забезпечення доходу інвесторам. Відповідно, цей Стандарт вимагає від усіх суб'єктів господарювання подання звіту про рух грошових коштів.

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM