Чернівецька торгово-промислова палата

  • Адреса:
    вул. Небесної Сотні, 20, м. Чернівці, 58029, Україна
  • Телефон:
    +38(0372) 51-88-09, 54-39-24, 54-39-25
  • Веб-сайт:
    http://www.chcci.org.ua   
Президент - Ляхович Василь Миколайович
Віце-президент - Кузнєцов Володимир Павлович

Історичне минуле
Палатівський рух на Буковині зародився в другій половині ХIХ сторіччя, коли розвиток промисловості та торгівлі викликав до життя установу, що представляла і відстоювала інтереси ділових кіл регіону.
1 червня 1850 року 29 представників від установ торгівлі та промисловості краю провели установчі збори щодо створення палати торгівлі та промисловості Буковини на підставі Указу австрійського цісаря від 18 березня 1850 року.
З того часу торгово-промислова палата на Буковині працювала під юрисдикцією різних держав: Австро-Угорської імперії - майже 70 років, Румунії - чверть, а СРСР - половину сторіччя.
Першим президентом Палати був Вільгельм фон Альт – відомий у краю підприємець, якій очолював її більш 30 років.
Австрійський уряд надавав Палаті право користуватися певними політичними правами: вона була визнана окремим виборчим округом у виборчій системі і отримувала 2 місця в Буковинському сеймі та одне місце в Палаті послів Австрійської імперії.
Палата представляла і захищала інтереси торговців та промисловців краю. В коло її діяльності входили справи, що стосувалися митниці, консульств, карантинних закладів, кредитно-позичкових кас, крайових перевезень, залізничного та річкового сполучення, телеграфно-поштового зв’язку, проведення торгів, ярмарків та виставок, реєстрації фірмових клейм і патентів. Крім цього вона була співзасновником торгівельних та ремісничих шкіл, давала згоду на кандидатуру в судові засідателі в справах торгівлі, виступала третейським суддею у розв’язанні торгових та промислових конфліктів.
В 1910-1912 роках архітектором Фрідріхом Готесманом було спроектовано та збудовано на Театральній площі м. Чернівці власне приміщення Палати, фасад якого і сьогодні прикрашає галерея майолікових щитів із зображенням головних знарядь цехових ремесел.
Подальша робота торгово-промислової палати Буковини знаходилась під юрисдикцією Румунії, коли наприкінці 1919 року була створена Чернівецька окружна палата торгівлі та промисловості. За часів румунської влади Палата тричі реорганізувалася: в 1925, 1929 і 1934 роках, була ліквідована 27 червня 1940 року. Відновила свою діяльність у 1941 році і діяла до 1944 року.
В радянський період функції регіональної торгово-промислової палати виконувало бюро товарних експертиз, яке діяло в правовому полі виробничо-госпрозрахункової фірми "Зовнішсервіс" Торгово-промислової палати України.

Чернівецька ТПП сьогодні
Чернівецька торгово-промислова палата зареєстрована 2 березня 1993 року. Це була перша регіональна торгово-промислова палата в незалежній Україні.
За роки своєї діяльності Чернівецька торгово-промислова палата значно підвищила свій рейтинг в діловій спільноті регіону. За її ініціативи та в інтересах місцевих товаровиробників встановлено двосторонні контакти та підписані угоди про співробітництво з регіональними торгово-промисловими палатами Болгарії, Польщі, Угорщини, Молдови, Республіки Белорусь, відкрито представництво в м.Сучава (Румунія), створена Асоціація торгово-промислових палат Єврорегіону "Верхній Прут".
З 1995 року щомісячно видається палатівська газета "Діловий вісник".
Значно пожвавилась виставкова діяльність. З 1998 року в м.Чернівці відродилось щорічне проведення Петрівського ярмарку, традиційною стала виставка з міжнародною участю "Деревообробка", започатковані виставки "Сучасний дім", "Індустрія моди".
Здійснюються значні обсяги послуг з експертизи, сертифікації, оцінці рухомого та нерухомого майна. Щорічно по цим питанням до фахівців палати звертаються біля п’яти тисяч підприємств та підприємців краю.

Чернівецька торгово-промислова палата
створює сприятливі умови для підприємницької діяльності, розвитку всіх видів господарювання, встановлення промислових, науково-технічних та торгових зв’язків між українськими та закордонними підприємствами та організаціями.
Послуги, які надає Палата:

Відділ експертизи та сертифікації
- видача сертифікатів походження товарів для здійснення експорту українських товарів у всі країни світу;
- експертна оцінка рухомого та нерухомого майна, техніки, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини, товарів народного споживання;
- визначення коду товарної номенклатури зовнішньо-економічної діяльності на експортну та імпортну продукцію;
- експертиза якості, кількості, комплектності товарів, продукції, сировини;
- встановлення залишкової вартості транспортних засобів, пошкоджених внаслідок дорожньо-транспортних пригод, судова експертиза;
- визначення норм витрат сировинних матеріалів для виготовлення продукції із давальницької сировини

Відділ зовнішньоекономічної діяльності
- організація бізнес-зустрічей та переговорів для керівників та спеціалістів українських підприємств з представниками закордонних фірм;
- проведення презентацій фірм та організацій;
- розробка проектів зовнішньоекономічних договорів, контрактів та їх рецензування;
- надання консультацій з питань зовнішньоекономічної діяльності

Відділ виставкової діяльності
- організація ділових поїздок вітчизняних підприємців на зарубіжні виставки та ярмарки;
- організація та проведення тематичних та галузевих виставок

Сектор інформації
- попередній пошук партнерів та міжнародний інформаційний маркетинг;
- надання цінової, адресної та адресно-номенклатурної довідки;
- передача комерційної пропозиції іноземним партнерам;
- занесення підприємств до недержавного реєстру українських підприємств, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в україні та за її межами;
- надання інформації адресно-номенклатурного типу з баз даних;
- включення комерційної пропозиції підприємства до автоматизованого банку даних ТПП України та Європи;
- консультаційно-аналітична довідка по різним діловим, комерційним, зовнішньоекономічним, нормативним питанням

Регіональний центр по штрихкодуванню
- кодування всього асортименту продукції, розробка повного штрихового коду з врахуванням реквізитів і ознак продукції;
- виготовлення мастер-файлів штрихових кодів;
- перевірка якості штрих-кодів


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства