Консалтингова компанія "Інтрон"

  • Адреса:
    площ. Конституції, 3, м. Донецьк, 83000, Україна
  • Телефон:
    +38(062) 332-36-81
  • Веб-сайт:
    http://intron.com.ua   
Директор - Альперович Михайло Євгенович

Місія фірми:
- cприяти розвитку українського бізнесу шляхом надання консалтингових та суміжних з ними послуг.

Центр підтримки бізнесу працював в проекті НЬЮБІЗНЕТ(DAI), БАРЕНЦ-ГРУП.

Послуги, які надає фірма:
- юридичні послуги (реєстрація, угоди, представництво);
- консалтингові послуги (бізнес-процеси, менеджмент, бізнес-планування, стратегічне планування, маркетинг, реструктуризація, санація);
- бухгалтерські послуги (повне бухгалтерське обслуговування, консультації);
- аудиторські послуги;
- оцінка (майно, корпоративні права);
- тренінг (реструктуризація, маркетинг, уміння продажу, національні стандарти обліку, технологія бухгалтерського обліку, ефективний податковий облік);
- Франчайзинг технології бухгалтерського обліку.


Юридичні послуги
Співробітники фірми надають практично весь типовий комплекс юридичних послуг для суб'єктів підприємницької діяльності.
Як приклад можна навести:
- реєстрацію підприємств (Фірма "ІНТРОН" була першою фірмою в місті Донецьку, яка почала надавати подібні послуги. Саме нами було сформовано ринковий стандарт обсягу та якості такої послуги);
- угоди, контракти (розробка схеми, документації, проведення переговорів, легалізація, представництво тощо);
- спори (на жаль, іноді доводиться спорити до суду).

Консультації
Працівники фірми консультують клієнтів з усіх аспектів здійснення господарської діяльності. Будь - яка проблема клієнта досліджується з точки зору причин її виникнення, в процесі консультації ми даємо наше бачення причин та наші пропозиції з усунення причин. Разові консультації сплачуються погодинно. Абонементне обслуговування припускає постійну взаємодію з клієнтами. Всі консультації (і усні і письмові) реєструються для забезпечення контролю якості.

Консалтингові послуги
Працівники фірми мають теоретичні знання і практичний досвід в:
- аналіз, проектування та впровадження змін в бізнес - процеси.
- менеджмент - консалтинг;
- бізнес - планування;
- маркетинг, маркетингове планування;
- реструктуризація (комплекс робіт по підвищенню конкурентоспроможності підприємства).

Бухгалтерське обслуговування
Фірма ІНТРОН розробила та успішно експлуатує унікальну технологію бухгалтерського обліку, побудовану за конвеєрним принципом. На сьогоднішній день 29 клієнтів фірми (малі підприємства) працюють без головного бухгалтера, роль якого виконує фірма ІНТРОН.
Ми самі формуємо та здаємо податкові звітності,
Ми самі приймаємо участь в перевірках фіскальних органів,
Ми фінансово відповідаємо за можливі помилки при розрахунку податків.
Основні вигоди клієнтів в тому, що при порівнянні затрат на ведення обліку вони можуть вести свій бізнес не відвертаючись на контакти з фіскальними органами.

Аудит
В штаті є сертифіковані аудитори. Повний комплекс аудиторських послуг.

Оцінка
В штаті є ліцензовані оцінювачі. Всі види оцінки.

Тренінг
Тренери фірми - працівники, які мають практичний досвід роботи і пройшли спеціальну підготовку по роботі з дорослою аудиторією. Тренінги побудовані за модульним принципом і можуть бути модифіковані для тієї чи іншої цільової групи. Всі тренінги проводяться в невеликих (до 16 чоловік) групах. Як кейси використовуються реальні практичні ситуації з життя наших клієнтів. Найбільш популярними тренінгами є:
- Стратегія, Маркетинг. Різні модулі загальною тривалістю до 16 - 24 годин. Найбільш часто зустрічається тривалість - 20 годин. Група до 16 чоловік.
- Продажі. Різні модулі загальною тривалістю до 16-24 годин. Найбільш часто зустрічається тривалість - 20 годин. Група до 16 чоловік.
- Ефективний податковий облік. Елементи бухгалтерської технології, які дозволяють ефективно виконувати розрахунки податкових обов'язків в дуже короткий термін (менше однієї години). Тривалість тренінгу - 8 годин. Група до 16 чоловік.
- Національні стандарти бухгалтерського обліку. Тривалість тренінгу - 24 години. Використовується прохідний приклад. Група до 20 чоловік.
- Технологія бухгалтерського обліку. Повний курс технології обліку, який дозволяє організувати роботу підрозділу компанії, який займається обліком з набагато високою (як мінімум в декілька разів) продуктивністю. Тривалість курсу 40 годин. Група до 12 чоловік.
- Менеджмент бухгалтерського обслуговування. Модуль для навчання основам менеджменту та маркетингу підрозділу, який виконує бухгалтерське обслуговування зовнішніх клієнтів. Тривалість курсу - 8 годин. Група до 12 чоловік.

Франчайзинг
Технологія організації обліку доступна клієнтам фірми в режимі франчайзингу. Послуга призначена для фірми, яка організовує повний бухгалтерський супровід зовнішніх клієнтів. Надалі технологія піддтримується в актуальному стані в зв'язку зі змінами законодавства, удосконаленням окремих процесів, змінами в процедурах контролю тощо.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства