Національна металургійна академія України

  • Адреса:
    просп. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600, Україна
  • Телефон:
    +38(056) 745-31-56, 745-53-51
  • Веб-сайт:
    http://www.dmeti.dp.ua   
Ректор - професор Величко Олександр Григорович

Нацiональна металургiйна академiя України - один з найстарiших вищих закладiв освiти нашої країни, в якому продовжується та удосконалюється 100-рiчний досвiд пiдготовки iнженерiв-металургiв.

У НМетАУ існує денна форма навчання, а також три форми навчання без відриву від виробництва - заочна, безвідривна з відвідуванням занять по суботах (на факультеті безвідривного навчання) та екстернат.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів здійснюється на факультетах з денною формою навчання. Ще на стадії конкурсного прийому формуються групи за спеціальностями або спеціалізаціями відповідно до кафедр, за профілем яких здійснюється підготовка.

Факультети:
- Металургійний
- Електрометалургійний
- Технологічний
- Механіко-машинобудівний
- Теплофізичний
- Економічний
- Гуманітарний
- Безвідривного навчання
- Заочний

Дистанційне навчання здійснюється за двома формами: заочно та за безвідривною формою, яка передбачає відвідування занять по суботах - відповідно на заочному факультеті та на факультеті безвідривного навчання.

У вільний від основних занять час, за власним бажанням, студенти можуть додатково навчатися за гуманітарною спеціальністю, одержуючи за два з половиною роки відповідну кваліфікацію, що засвідчується сертифікатом.

У м.Кривому Розі на базі факультету НМетАУ здійснюється підготовка фахівців за очно-заочною формою.

До складу НМетАУ входять також п'ять технікумів - Криворізький коксохімічний та металургійні: Криворізький, Нікопольський, Новомосковський та Верхньодніпровський.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства