Приазовський державний технічний університет

  • Адреса:
    вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500, Україна
  • Телефон:
    +38(0629) 33-34-16, 34-03-90, 34-12-82
  • Веб-сайт:
    http://www.pstu.edu   
Ректор - Волошин В'ячеслав Степанович

Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), заснований у листопаді 1930р ( до 23 листопада 1993р.- Маріупольський металургійний інститут).

Університет здійснює підготовку за денною і заочною формами навчання згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалаврів, спеціалістів, магістрів для таких галузей народного господарства як металургія, машинобудування, електроніка, енергетика, комп'ютерні системи, автоматика і управління, промисловий транспорт, міжнародні перевезення, промислове та цивільне будівництво, інформатика, прикладна математика, економіка, освіта, технічна освіта, мистецтво та інші сфери науки і виробництва.

Основні напрямки наукової діяльності:
- розвиток теоретичних і технологічних основ фізико-хімічних і теплофізичних процесів у доменному і сталеплавильному виробництвах;
- теоретичні та експериментальні дослідження процесів обробки металів з метою створення енергозберігаючих технологій, поліпшення якості металопродукції і економії матеріалів;
- підвищення надійності, довговічності та роботоздатності вузлів і деталей машин, устаткування тяжкої промисловості;
- розробка енерго- і ресурсосберігаючих, екологічно чистих технологій;
- розробка високоефективних інформаційних технологій, засобів управління, комплексної автоматизації та систем зв'язку;
- удосконалення економічних і фінансових відносин в умовах переходу до ринку;
- соціально-політичні процеси в Україні: реальність і перспектива.

Перелік продукції та послуг:
- патенти, ліцензії, ноу-хау;
- послуги типу "інжинірінг";
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок (НДДКР) за замовленнями;
- трансферти розробок;
- наукова і науково-технічна експертиза;
- виготовлення лабораторних та промислових зразків науково-технічної продукції університету;
- організація постачання продукції університету, що виготовляється промисловим способом (фільтри ФН, універсальні мастила, моючі засоби тощо);
- технічна та гуманітарна підготовка кадрів, підвищення кваліфікації
- навчання іноземних громадян на контрактній підставі.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства