Одеська національна академія харчових технологій

  • Адреса:
    вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна
  • Телефон:
    +38(048) 712-41-40, 725-32-84
  • Веб-сайт:
    http://www.onaft.edu.ua   
Ректор - Єгоров Богдан Вікторович

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) є визнаним в Україні і за кордоном сучасним інноваційним науково-навчальним центром підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємств харчової та переробної промисловості галузей АПК і наукових досліджень з розробки функціональних продуктів харчування зі 110-річним досвідом успішної діяльності.
За роки існування академія, як вищий навчальний заклад, підготувала понад 90 тисяч фахівців, серед яких понад 5 тисяч випускників - громадяни з 75 країн світу. Випускники ОНАХТ - відомі науковці, інженери, керівники різних рівнів, які досягли успіху не тільки за допомогою ґрунтовних фахових знань, а й завдяки гармонійному поєднанню в освітньому процесі тих дисциплін, що розширюють світогляд молодої людини, навчають логічно й нестандартно мислити, сприяють формуванню особистості.

Стратегічна мета академії спрямована на підготовку інженерних і наукових кадрів усіх освітніх рівнів, зміцнення науково-педагогічного потенціалу, широке використання новітніх технологій у навчальному процесі, гуманізацію освіти та виховання молоді, інформатизацію науково-освітніх програм, розвиток наукової та міжнародної діяльності, зростання матеріально-технічної бази академії.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
- Бакалавр;
- Спеціаліст;
- Магістр.

Форми навчання:
- Денна;
- Заочна.

Перелік інститутів та факультетів:

Технологічний інститут харчової промисловості ім. В.М. Ломоносова
- Факультет технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива
- Факультет технології і безпеки м'ясних і молочних продуктів та екологічного менеджменту
- Факультет технології вина, консервованих продуктів і товарознавства
- Факультет інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Інститут механіки, автоматизації та комп'ютерних систем ім. П.М. Платонова
- Факультет автоматизації, електромеханіки, комп'ютерних систем і управління
- Факультет технологічного обладнання, пакування та технічного дизайну

Інститут прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна
- Факультет менеджменту, маркетингу та логістики
- Факультет економіки, бізнесу і контролю

Інститут холоду, кріотехнологій і екоенергетики ім. В.С. Мартиновського
- Факультет екоенергетика та нафтогазової справи
- Факультет Інформаційних технологій та кібербезпеки
- Факультет низькотемпературної техніки і технології

Інститут післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Загалом 11 факультетів, 20 спеціальностей, 37 кафедр.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства