Державне науково-виробниче пiдприємство "Агрогаз"

  • Адреса:
    вул. Нагiрна, 20, к.223, м. Київ, 04107, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 211-82-53, 483-06-16
Директор - Варавва Iгор Георгiйович

Починаючи з 1999 року використання природного газу у побутi перевищило споживання в промисловостi i тенденцiя росту продовжується. Це можна пояснити не тiльки зупинкою промислових пiдприємств, а й практично повною вiдсутнiстю облiку енергоносiїв у житлових будинках. Прагнення вирiшити цю проблему за рахунок поквартирного облiку на наш погляд нереально — вiдсутнi матерiальнi (у мешканцiв) i технiчнi (особливо у старих будинках) передумови для встановлення як мiнiмум 6 лiчильникiв у кожнiй квартирi.
Тому до цього часу, незважаючи на енергетичну кризу, розрахунки за енергоресурси провадяться у нас не за фактичними витратами, а за нормативами. Це призводить до великих перевитрат енергоносiїв в цiлому по країнi i обумовлює зниження
життєвого рiвня населення. Найбiльш реальний шлях виходу з цiєї проблеми ми бачимо у впровадженнi побудинкового комплексного облiку енергоносiїв з урахуванням їхньої якостi, багатотарифностi. Такий системний лiчильник з пiдключеними до нього витратомiрами (холодної i гарячої води, електричної i теплової енергiї, природного газу) забезпечить автоматичний монiторинг, дозволить значно здешевити, спростити експлуатацiю i обслуговування датчикiв (за рахунок унiфiкацiї, максимального використання вiтчизняних розробок).
Такий лiчильник дозволить контролювати як якiсть послуг з енергозабезпечення — з одного боку, так i ступiнь
безгосподарностi власникiв квартир — з iншого.
У Києвi знаходиться приблизно 10 тисяч багатоквартирних житлових будинкiв. Термiн окупностi комплексного лiчильника — 1 рiк.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства