Інститут гідробіології НАН України

  • Адреса:
    просп. Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 418-22-32
  • Веб-сайт:
    http://hydrobio.kiev.ua   
Директор - Афанасьєв Сергій Олександрович

Інститут гідробіології - це сучаснийй науковий центр з великим досвідом комплексних досліджень прісноводних екосистем різного типу і з висококваліфікованими кадрами.

Пріоритетні напрямки наукової роботи:
- гідробіологічний: з'ясування основних механізмів функціонування прісноводних екосистем з метою управління їх станом, якістю води та біопродуктивністю;
- радіоекологічний: вивчення процесів міграції, біотрансформації і біологічної дії на гідробіонтів радіоактивного та хімічного забруднення водоймищ;
- іхтіологічний: розробка наукових основ оцінки і прогнозування стану іхтіофауни в умовах дії природних і антропогенних чинників та методів її спрямованого формування;
- біотехнологічний: розробка еколого-біологічних основ культивування гідробіонтів


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства