Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК "Інститут монокристалів" НАН України

  • Адреса:
    просп. Науки, 60, м. Харків, 61178, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 340-94-72, 341-01-50, 341-01-61
  • Веб-сайт:
    http://www.isc.kharkov.com   
Директор - Гриньов Борис Вікторович, д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України

Сфера діяльності:
- фундаментальні та прикладні дослідження у галузі матеріалознавства сцинтиляційних та люмінесцентних середовищ;
- розробка технології одержання сцинтиляційних детекторів і створення пристроїв на їх основі;
- фундаментальні дослідження взаємодії випромінювання з речовиною;
- хімія і технологія фотоактивних органічних сполук, хіральних та рідкокристалічних матеріалів та їх компонентів;
- аналітична хімія та структурні дослідження функціональних матеріалів;
- хімія і технологія матеріалів фармацевтичного та медико-біологічного призначення і фізіологічно-активних сполук.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства