Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України

  • Адреса:
    вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 738-12-93, 738-33-87
  • Веб-сайт:
    http://www.inpn.org.ua   
Директор - Волошин Петро Власович, професор, доктор медичних наук

Інститут створений у 1922 р. рішенням Наркомату охорони здоров'я України як Центральний Український науково-дослідний психоневрологічний інститут. У 1932 р. для наукового забезпечення потреб практичної охорони здоров'я Інститут був реорганізований в велику комплексну науково-дослідну структуру нового типу - Всеукраїнську психоневрологічну академію, до складу якої входило 5 НДІ і Інститут психоневрологічних кадрів. З роками Академія реорганізовувалась. Зараз, зберігаючи і розвиваючи традиції Академії, унікальної поліфункціональної науково-дослідної установи, він має назву Інституту неврології, психіатрії і наркології Академії медичних наук України. і є головним в Україні за своїми напрямами діяльності
З 1977 р. Інститут очолює Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, д. мед. н., проф. П.В.Волошин, голова Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України, член Наукової ради Міністерства охорони здоров'я України, член правління Європейської асоціації неврологів, голова експертної комісії МОЗ і АМН України з неврології, Академік Української екологічної АН, Академії вищої школи, дійсний член Американської академії медицини і психіатрії, академік Нью-Йоркської АН.
В Інституті працює 512 чоловік, з яких 137 - наукові співробітники: 17 докторів наук, з них 11 професорів, 72 кандидати наук.
19 співробітників Інституту обрані дійсними членами і членами-кореспондентами суспільних вітчизняних Академій наук: Вищої школи, Екологічної АН; іноземних: Російської Академії космонавтики, Американської академії медицини і психіатрії, Нью-Йоркської АН.

Головні напрямки наукової і клінічної діяльності та структура Інституту

Відділення судинної патології головного мозку. Керівн.- д.м.н., проф. Т.С.Міщенко, член Європейського товариства STROKE.
Вивчення епідеміології судинних захворювань головного мозку, механізмів їх розвитку, розробляє методи діагностики, лікування і профілактики судинної патології.

Відділ нейроінфекцій і розсіяного склерозу. Керівн. - д.м.н., проф. Н.П.Волошина, Лауреат Державної премії України
Дослідження гострих і хронічних персистируючих інфекцій нервової системи, різних демієлінізуючих захворюваньв, т.ч. розсіяного склерозу, проблем нейротравматології. (професор В.И.Тайцлін), вегетології і хронотерапії (д.м.н. Г.Д.Перцев)

Відділення дитячої психоневрології та клінічної нейрогенетики. Керівник - к.м.н., доц. Л.М.Танцура
Дослідження епілепсії, пароксизмальних станів у дитячому віці, розробка питань клінічної нейрогенетики.

Відділення нейрохірургії. Керівн.- к..м.н., доц. В.Г.Чернєнков
Мікрохірургія захворювань головного мозку.

Відділ нейропсихокібернетики. Керівн.-- д.м.н., проф. В.І.Сухоруков, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії космонавтики ім. Е.К.Ціолковського РФ.
Дослідження з проблем психоневрології, наукові розробки за проектами Національного космічного агентства України і Росії, Українського центра Антарктики.

Відділ неврозів і пограничних станів. Керівн. - д.м.н. ,проф. Н.О.Марута, голова Харківського обласного науково-медичного товариства психіатрів.
Розробка нових форм і методів психотерапії. Дослідження сучасних форм неврозів і пограничної патології, механізмів їхнього формування, принципів профілактики і терапії.

Відділ клінічної, соціальної та дитячої психіатрії. Керівн. - д.м.н., проф. В.С. Підкоритов, голова Проблемної комісії АМН і МОЗ України "Психіатрія".
Проблеми психічних розладів у дітей і дорослих.

Відділ невідкладної психіатрії і наркології. Керівн. - д.м.н. А.М. Бачериков
Проблеми невідкладної психіатрії і наркології, допомоги особам, що постраждали в результаті техногенних катастроф, насильства й інших екстремальних впливів.

Відділ медичної психології. Керівн. - , д .психол. н., проф. Л.Ф.Шестопалова, Лауреат Державної премії України, експерт Державного комітету з питань присудження Державних премій України з науки і техніки.
Розробляються медико-психологічні проблеми впливу на психіку людини різних екстремальних подій, а також соціально-психологічне і медико-психологічне забезпечення реформування психоневрологічної допомоги населенню України.

Відділ профілактики і лікування алкоголізму. Керівн. - д.м.н. О.І.. Мінко
Відділ профілактики і лікування наркоманій. Керівн. - д.м.н. І..В. Лінський
Відділами розробляються нові медикаментозні і немедикаментозні методи лікування залежності від алкоголю і наркотичних речовин, профілактичні антинаркотичні й антиалкогольні програми для різних контингентів населення.

Відділ клінічної діагностики. Керівн. - , д.м.н, проф. В.С.Мерцалов, Заслужений діяч науки і техніки України
Діагностика патології головного мозку. Ядерно-магнітна резонансна томографія, комп'ютерна томографія, допплерографія, система ультразвукового дослідження органів.

Лабораторно-експериментальний відділ: Лабораторія нейрофізіології та імунології. Керівн. - д.біол. н., проф. Т.М. Воробйова
Лабораторія біохімії. Керівн. - к.біол. н., доц. Г.Х.Божко
На основі органічного нерозривного зв'язку прикладних, фундаментальних і експериментальних досліджень вирішуються теоретичні аспекти сучасної неврології, психіатрії і наркології, широко застосовується моделювання патологічних процесів, створення реалістичних адекватних моделей на тваринах.
Клініка Інституту. Головний лікар клініки, заступник директора Інституту з лікувальної роботи - , к. мед. н., доц. Реміняк В. І., Заслужений лікар України
Поліклініка Інституту. Зав. - к. мед. н. Назарчук А.Г., Заслужений лікар України
Клініка інституту на 260 ліжок (6 відділень) і поліклініка на 250 відвідувань за добу здійснюють спеціалізовану неврологічну, нейрохірургічну, психіатричну і наркологічну стаціонарну й амбулаторно-поліклінічну допомогу хворим із самою складною патологією з усіх регіонів України, а також зарубіжжя.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства