Державна служба геодезії, картографії та кадастру

  • Адреса:
    вул. Попудренка, 54, м. Київ, 02660, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 296-60-08
  • Веб-сайт:
    http://www.geomatica.kiev.ua   
Голова - Кулініч Володимир

Основні напрями діяльності:
1. Топографо-геодезична діяльність (створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі, топографічне картографування території держави та розвиток національної системи картографування, моніторинг та оновлення топографічних карт і планів, цифрове картографування; роботи, пов'язані з проведенням земельної реформи, топографічні зйомки населених пунктів).
2. Створення національної інфраструктури геопросторових даних і топографо-геодезичне забезпечення ведення державних кадастрів.
3. Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України та перевірка його проходження.
4. Інженерно-геодезична діяльність (побудова спеціальної геодезичної основи методами GPS, геодезичний моніторинг просторових деформацій будівель і споруд, змін стану довкілля, створення геодинамічного полігону в зоні Чорнобильської АЕС; інструментальна зйомка просторового положення будівельних конструкцій в середині об'єкта "Укриття", ЧАЕС; визначення величин і векторів на зсувонебезпечних ділянках, створення геоінформаційних систем територій для різних цілей).
5. Тематичне та спеціальне картографування, підготовка до видання картографічної продукції, забезпечення закладів освіти навчальними посібниками.
6. Створення національної нормативно-правової та нормативно-технічної бази картографо-геодезичної галузі держави.
7. Приладобудування (розробка та серійний випуск фотограмметричного обладнання та програмних продуктів для топографо-геодезичного та картографічного виробництва).
8. Дистанційне зондування Землі для забезпечення топографо-геодезичної та картографічної діяльності.
9. Створення та ведення географічних інформаційних систем державного, регіонального та місцевого значення.
10. Стандартизація, облік і впорядкування застосування географічних назв.
11. Створення та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України.
12. Державний геодезичний нагляд та ліцензування картографо-геодезичної діяльності.
13. Стандартизація, сертифікація, експертиза, метрологічне забезпечення у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності; визначення географічних сталих України.
14. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
15. Видавнича діяльність (друк атласів, карт, планів, глобусів, рельєфних карт).
16. Координація кадрового забезпечення та підготовки кадрів.
17. Надання всіх видів державних топографо-геодезичних і картографічних інформаційних послуг органам державної влади, юридичним і фізичним особам.
18. Міжнародне співробітництво в сфері геодезії та картографії.
19. Видання науково-технічного журналу "Вісник геодезії та картографії".


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства