Донецький національний технічний університет

  • Адреса:
    пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, Донецька обл., 85300, Україна
  • Телефон:
    +38(062) 301-07-69, 304-12-78, (066) 837-46-00, (096) 246-53-00
  • Веб-сайт:
    http://donntu.edu.ua   
В.о. ректора - Ляшок Ярослав Олександрович

Донецький національний технічний університет, заснований у 1921 році став родоначальником вищої технічної та економічної освіти у Донецькому регіоні України, за роки своєї діяльності підготував більше 100 тисяч фахівців.

Сьогодні при університеті функціонують 4 інститути, 15 факультетів, 3 технікуми. Основний корпус промисловців, підприємців та інженерно-технічних працівників Донбасу – це випускники ДонНТУ.

Університет готує спеціалістів, бакалаврів, магістрів зі спеціальності:
- економічна кібернетика;
- облік та аудит;
- економіка підприємства;
- менеджмент організацій;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- геологія;
- екологія охорони зовнішнього середовища;
- геодезія;
- інформаційні управляючі системи і технології;
- програмне забезпечення автоматизованих систем;
- металоведення;
- технологія машинобудування;
- металоріжучі верстати і системи;
- гірниче обладнання;
- металургійне обладнання;
- обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
- автомобілі та автомобільне господарство;
- розробка родовищ корисних копалин;
- збагачення корисних копалин;
- шахтне і підземне будівництво;
- буріння;
- маркшейдерська справа;
- металургія чорних металів;
- обробка металів тиском;
- промислова теплотехніка;
- теплоенергетика;
- теплові електричні станції;
- електричні станції;
- електричні системи та мережі;
- електротехнічні системи електропостачання;
- електронні системи;
- системи управління та автоматики;
- комп'ютерні системи і мережі;
- хімічна технологі палива і вуглецевих матеріалів;
- хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріаліов;
- автомобільні дороги та аеродроми;
- електромеханічні системи автоматизації та електропривід;
- електромеханічне обладнання енергоємких виробництв;
- автоматизоване управління технологічними процесами;
- державна служба;

Університет готує бакалаврів, спеціалістів зі спеціальності:
- економічна теорія;
- міжнародна економіка;
- фінанси;
- землевпорядкування і кадастр;
- комп'ьютерний еколого-економічний моніторинг;
- прикладне матеріаловедення;
- гідравлічні і пневматичні машини;
- підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини та обладнання;
- промислова теплотехніка;
- системне програмування;
- спеціалізовані комп'ютерні системи;
- хімічна технологія органічних речовин;
- хімічна технологія високомолекулярних сполук;
- якість, стандартизація та сертифікація;
- організація і регулювання дорожнього руху;
- транспортні системи;
- організація перевезень і управління на транспорті

Університет готує бакалаврів зі спеціальності:
- наукові, аналітичні, екологічні прилади і системи;
- телекомунікаційні системи і мережі.

Філіали:
- Горлівський автомобільно - дорожній інститут (ректор - Чальцев Михайло Миколайович)
адреса: Україна, 84600, Горлівка, вул. Кірова, 51
телефон: (06242) 4-05-39; 5-25-14; 5-33-22, факс: (06242) 5-29-67

- Красноармійська філія (ректор - Носач Олександр Костянтинович)
адреса: Україна, 85300, Красноармійськ, вул. Шібанкова, 2
телефон: (06239) 2-11-94; 2-03-09; 2-00-42, факс: (06239) 2-11-94

- Горлівський технікум ДонНТУ (директор - Скиба Анатолій Яковлевич)
адреса: Україна, 84601, Горлівка, пр. Леніна, 5
телефон: (06242) 4-42-00; 4-05-16, факс: (06242) 4-23-02

- Харцизький технікум ДонНТУ (директор - Ємець Борис Іванович)
адреса: Україна, 86700, Харцизьк, вул. Нахімова, 32а
телефон: (06257) 4-27-53, факс: (06257) 4-27-53

- Зуївський технікум ДонНТУ (директор - Шенець Володимир Петрович)
адреса: Україна, 86783, , Зугрес вул. Станціонна, 1
телефон: (06257) 9-75-06; 4-70-74

Кількість студентів:
- очна форма навчання: 15675 (181 іноземних)
- заочна форма навчання: 6331 (іноземних нема)
Кількість аспірантів:
- очна форма навчання: 116 (5 іноземних)
- заочна форма навчання: 56 (іноземних нема)

Кількість викладачів:
- наукова ступінь: кількість кандидатів – 624, докторів – 88
- наукова посада: кількість доцентів – 656, професорів – 128

Акредитовані спеціальності для іноземних студентів:
- назва спеціальності: усі наведені спеціальності у п.10
- вартість навчання: 800 USD – російською мовою викладання
1200 USD – англійською мовою викладання

У науковій діяльності основна увага сконцентрована на збереженні сформованих більше 30 науково - технічних шкіл університету та збільшенні питомої ваги фундаментальних і пошукових досліджень. Щорічно 5-6 співробітників захищають докторські і 20-25 - кандидатські дисертації.

ДонНТУ відкритий для співробітництва за такими основними напрямками наукових досліджень:
- Розробка методів і алгоритмів для масивно-паралельних обчислювальних систем.
-Теорія і синтез цифрових керуючих пристроїв.
- Методи, алгоритми і системи технічної діагностики та контролю цифрових пристроїв.
- Системи 3D комп’ютерної графіки та віртуальна реальність.
- Розробка мережних САПР цифрових пристроїв на ПВІС, що програмуються.
- Розробка інструментальних засобів створення інтелектуальних САПР.
- Розробка систем комплексної автоматизації технологічних процесів у різних галузях промисловості.
- Розробка сучасних алгоритмів оптимального та адаптивного керування промисловими роботами.
- Розробка інформаційно-вимірювальних систем у галузі екології, океанології та технічних процесів (підвищення точності швидкодії, автоматизація).
- Створення інформаційно-вимірювальних і керуючих систем зваження, дозування, перемішування компонентів; створення автоматизованого обладнання для одержання високооднорідної суміші.
- Створення автоматизованих біотехнологічних комплексів виробництва екологічно чистих білкових домішок і карбонатів.
- Розробка теорії і методів створення комп’ютеризованих інформаційних систем на базі корпоративних мереж ПЕОМ.
- Розробка теоретичних основ і створення систем розпізнавання образів.
- Міжнародне науково-технічне співробітництво здійснюється із 15 зарубіжними університетами. У листопаді 1995 р. на IV Всесвітньому конгресі з інженерної освіти за досягнуті успіхи у розвитку творчих здібностей майбутніх інженерів університет удостоєний бронзової медалі. У 1999 р. ДонНТУ прийнятий до Асоціації європейських університетів.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства