Харківська медична академія післядипломної освіти

  • Адреса:
    вул. Амосова, 58, м. Харків, 61176, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 711-35-56, 711-80-25
  • Веб-сайт:
    http://med.edu.ua   
В.о. ректора - Короп Олег Андрійович

11 листопада 1923 року наказом Народного Комісаріату охорони здоров’я в м. Харкові був заснований Український державний інститут удосконалення лікарів, нині Харківська медична академія післядипломної освіти.

У теперішній час в академії 64 кафедри, які об’єднані в 5 факультетів:
- терапевтичний,
- хірургічний,
- педіатричний,
- загальної практики – сімейної медицини,
- менеджменту в охороні здоров’я.

Забезпечення населення України висококваліфікованою медичною допомогою є соціальним гарантом суспільства. Підготовка лікарів розглядається як підрозділ системи освіти, що дозволяє придбати нові знання, отримати первинну спеціалізацію в інтернатурі чи вторинну з більш вузьких спеціальностей, удосконалити свої знання з будь-якого з 125 медичних фахів у відповідності з сучасним досягненнями науки, пройти передатестаційну підготовку, що дає можливість лікарю піднятися на більш високий професійний рівень. Щорічно в академії підвищують кваліфікацію 16-18 тис. лікарів. Окрім цього академія готує науково-педагогічні кадри та фахівців високого рівня через магістратуру, клінічну ординатуру, аспірантуру, докторантуру як для України так і для країн близького і дальнього зарубіжжя. Щорічно в академії проходять післядипломне навчання фахівці 30 країн світу.

Академія має високий кадровий потенціал. Серед завідуючих кафедрами 85 % професори або доктори наук. Протягом 1990-2000 років підготовлено 59 докторів та 317 кандидатів наук, 16 співробітників з числа резерву виконують докторські дисертації. В академії працюють 11 академіків, 12 членів кореспондентів, 8 заслужених діячів науки, 5 лауреатів Державної премії, 5 заслужених винахідників, 6 заслужених лікарів України та 6 заслужених працівників охорони здоров’я України.

В академії функціонує дві спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства