Публічне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта"

  • Адреса:
    вул. Свіштовська, 3, м. Кременчук, Полтавська обл., 39609, Україна
  • Телефон:
    +38(0536) 76-19-55, 76-81-97, 76-84-74, (05366) 76-88-33
  • Веб-сайт:
    http://www.ukrtatnafta.com   
Голова правління - Овчаренко Павло Володимирович

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" створена в 1995 році на паритетній основі відповідно до указів Президентів України і Республіки Татарстан, за участю тільки юридичних осіб і є правонаступником Кременчуцького НПЗ, який введено в експлуатацію в 1996 році. АТ "Укртатнафта" зареєстровано в Україні і платить податки в бюджет України.

"Від свердловини - до бензоколонки" - принцип, узятий за основу діяльності АТ "Укртатнафта" і перевірений головними нафтовими компаніями світу.

АТ "Укртатнафта" - одне з провідних підприємств нафтопереробної промисловості України, з потужністю 18.6 млн. тонн переробки сировини в рік.
Переробка нафти здійснюється за паливно-мастильною схемою з використанням наступних процесів: знесолення та зневодження нафти, первинної переробки нафти, вторинної перегонки бензину, вакуумної перегонки мазуту, каталітичного крекінгу і риформінгу, гідроочищення пального, газофракціювання, деасфальтизації і очистки масляних фракцій селективними розчинниками, їх депарафінізації і гідроочистки, сіркоочистки сухих газів, виробництва сірки, будівельних і дорожніх бітумів, ароматичних вуглеців, високооктанової добавки до бензинів.

Компанія випускає широкий асортимент товарної продукції високої якості в тому числі: екологічно чисті неетильовані бензини марок А-76, А-92, А-95, в планах - А-98, зимове і літнє дизельне пальне, різні види мастил, бензол, толуол, сольвент та інші розчинники, парафін, бітум, мазут, сірка, та інші нафтопродукти.

Продукція АТ "Укртатнафта" добре відома в Україні і за кордоном, має кращі рекомендації, як від рядових споживачів, так і від великих підприємств, а її якість підтверджена сертифікатами Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики.

АТ "Укртатнафта" має прийнятний на сьогоднішній день рівень екологічної ефективності виробництва. Досягнутий рівень дозволяє відповідати усім встановленим на сьогоднішній день екологічним нормативам в Україні, не мати ніяких притензій і штрафних санкцій з боку державних контролюючих органів. Впроваджуємі і заплановані природоохоронні заходи дозволять зберегти досягнутий рівень і в майбутньому, при рості обсягів переробки нафти.

З метою покращання екологічних якостей продукції, зниження шкідливих викидів, а також збільшення виходу світлих нафтопродуктів в АТ "Укртатнафта" прийнята і успішно реалізується програма модернізаціїї виробництва.

Кількість працюючих на АТ "Укртатнафта" - понад 4000 чоловік. Керівництвом підприємства приділяється постійна увага покращанню професійних якостей колективу нафтопереробників, його стабільності. Маючи великий виробничий потенціал, АТ "УКРТАТНАФТА" створило і утримує розвинуту соціальну сферу. Турботою про здоров'я членів трудового колективу продиктовано створення цілого комплексу лікувально-оздоровчих і культурних закладів:
- Оздоровчий комплекс "Нафтохімік" з лікувально-оздоровчим басейном, який приймає на лікування і профілактику без відриву від виробництва понад 1200 чолові в рік.
- Дитячий оздоровчий табір "Сонячний" (450 місць за зміну).
- Медико-санітарна частина "Нафтохімік" з оздоровчим басейном і нівітньою діагностичною апаратурою (350 відвідувань за добу).
- Спортивний комплекс, в який входять стадіон, спортивні майданчики і кращий в Полтавській області плавальний басейн олімпійського типу "Дельфін".
- Палац культури "Нафтохімік", великий зал якого має 632 посадкових місця. В палаці працюють 22 любительських об'єднання і колектива народної творчості.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства