Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Консервпромкомплекс"

  • Адреса:
    пров. Високий, 13, м. Одеса, 65028, Україна
  • Телефон:
    +38(048) 728-93-49, 733-28-21
Директор - Пилипенко Юрій Дмитрович

26 серпня 1956 р. Постановою Ради Міністрів Української РСР від 23 березня 1956 p. N 307 було створено Український науково-дослідний інститут консервної промисловості (Укр НДІКП), який в 1979 р. було перетворено в Державний науково-дослідний інститут "Консервпромкомплекс".
Інститут "Консервпромкомплекс" є головною організацією в межах Міністерства аграрної політики України з науково-технічного забезпечення консервної промисловості включаючи виробництво продуктів дитячого харчування.
Для поліпшення економічного стану підприємства, забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції інститут пропонує до впровадження енергозберігаючі та маломатеріалоємкі технології, а також устаткування для виробництва високоякісної консервованої продукції.

Основні види діяльності:
- розробка і освоєння нових технологій з виробництва продуктів дитячого харчування, у тому числі лікувально-профілактичного призначення;
- розробка нових та удосконалення традиційних технологій виробництва продукції на основі фруктів, овочів, м'яса та риби, бобових культур, консервованих різними методами;
- створення устаткування для асептичного консервування напівфабрикатів в багатошарових мішках;
- створення тарооброблювального устаткування для виробництва кон-сервованої продукції в тарі типу III (Твист-Офф);
- створення технологічного устаткування для переробки фруктової та овочевої сировини;
- розробка та затвердження режимів стерилізації;
- виконання проектних робіт по створенню виробництв, і їх реконструції;
- консультації та допомога при організації виробництва;
- навчання та стажування фахівців.

Чинний на базі інституту технічний комітет зі стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки" (ТКУ-24) розробляє державні (ДСТУ) та міждержавні (ГОСТ) стандарти, технічні умови на консервовану продукцію, тару та устаткування, технологічні інструкції, режими стерилізації консервів, організаційно-методичні документи, стандарти на методи контролю показників якості продукції, здійснює науково-методичне керівництво відповідними роботами, проводить експертизу нормативних документів, що розробляються іншими організаціями, у тому числі міжнародних стандартів, надає підприємствам методичну допомогу з питань стандартизації та сертифікації.
В інституті функціонує відділ оцінки якості та безпеки процесів, продукції, який здійснює визначення необхідних показників якості в зразках сировини та готової продукції згідно з замовленнями підприємств, центрів стандартизації, метрології та сертифікації.

З 1998 p. інститут активно співпрацює з Міністерством сільського гоподарства США та Європейської Економічної комісії при ООН.
Враховуючи 45-річний досвід фахівців інституту, вищеназванні роботи, виконуються на висококваліфікованному рівні. В проведенні науково-дослідних робіт приймають участь доктори сільськогосподарських, медичних та економічних наук, кандидати технічних і біологічних наук. Лабораторії інституту оснащені необхідними приладами, устаткуванням, які дозволяють забезпечити створення новітніх технологій, які не мають аналогів в світі. Як правило, всі виконані розробки вченими-фахівцями інституту захищені авторськими свідоцтвами на винаходи, які містять в собі елементи новизни, запатентовані як на Україні, так і за її межами.
Наш інститут готовий до співробітництва та надання послуг підприємствам і організаціям різних форм власності як на стадії створення підприємства, так і в процесі реконструювання, освоєння нових технологій, готовий виконати роботи від наукових досліджень до впровадження їх у виробництво, з проектуванням підприємства і навчанням персоналу.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства