Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

  • Адреса:
    вул. Наукова, 13, м. Дніпропетровськ, 49050, Україна
  • Телефон:
    +38(056) 374-98-01, 374-98-04, 374-98-41
  • Веб-сайт:
    http://www.dsu.dp.ua   
Ректор - Поляков Микола Вікторович

Дніпропетровський національний університет створено в 1918 році.
Сьогодні до складу університету входить: 1 навчальний інститут, 17 факультетів, 3 науково - дослідні інститути, 43 науково - дослідні лабораторії, Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти, ліцей інформаційних технологій, ліцей фізико - математичного профілю, Регіональний центр безперервної освіти "Придніпров'я", Центр гуманітарних проблем освіти

Спеціальності:
- соціальна педагогіка;
- дизайн;
- образотворче та декоративно-прикладне мистецтво;
- журналістика;
- історія;
- міжнародна інформація;
- міжнародні економічні відносини;
- мова та література (із зазначенням мови);
- українська мова та література;
- психологія;
- соціальна робота;
- соціологія;
- політологія
- банківська справа;
- економіка підприємства;
- економічна кібернетика;
- економічна статистика;
- міжнародна економіка;
- облік та аудит;
- управління трудовими ресурсами;
- фінанси;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- менеджмент організацій;
- правознавство;
- фізика;
- фізика твердого тіла;
- прикладна фізика;
- радіофізика та електроніка;
- хімія;
- біологія;
- біохімія;
- ботаніка;
- зоологія;
- мікробіологія та вірусологія;
- географія;
- гідрогеологія;
- екологія та охорона навколишнього середовища;
- математика;
- статистика;
- інформатика;
- прикладна математика;
- гідроаеродинаміка;
- динаміка і міцність;
- механіка;
- інтелектуальні системи прийняття рішень;
- інформаційні управляючі системи та технології;
- програмне забезпечення автоматизованих систем;
- прикладне матеріалознавство;
- металорізальні верстати та системи;
- робототехнічні системи та комплекси;
- нетрадиційні джерела енергії;
- теплофізика;
- радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
- мікроелектроніка та напівпровідникові прилади;
- фізична та біомедична електроніка;
- прилади та системи неруйнівного контролю;
- біотехнічні та медичні апарати і системи;
- технології та засоби телекомунікацій;
- комп'ютерні системи та мережі;
- хімічна технологія високомолекулярних сполук;
- лікувальна справа.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства