Товариство з обмеженою відповідальністю "Машзавод"

  • Адреса:
    вул. Прутська, 16, м. Чернівці, 58023, Україна
  • Телефон:
    +38(0372) 55-34-78, 55-35-43, 59-43-50
  • Веб-сайт:
    http://www.mashzavod.com   
Генеральний директор - Сідляр Віктор Анатолійович

Товариство з обмеженою відповідальністю "Чернівецький машинобудівний завод" був заснований у 1945 році, з 1994 року є акціонерним товариством закритого типу. З 1998 року - товариство з обмеженою відповідальністю "Машзавод".

Транспортування в межах заводу здійснюється залізничним, автомобільним транспортом, електрокарами , електроплатформами. Зберігання виробничих запасів, продукції та ін. здійснюється на складах матеріалів і комплектуючих, в наявності склади паливно-мастильних матеріалів, є комплекс механізованих складів. Зовнішні перевезення здійснюються власним автомобільним та залізничним транспортом.

Завод має все необхідне обладнання (верстатний парк для всіх видів металообробки, зварне обладнання для всіх методів зварювання , ковально-пресове обладнання, вальцювальні машини, верстати для штампування та різання металу, печі для термічної обробки та ін.) для якісного виготовлення сучасного та ефективного обладнання для добування, підготовки до транспортування, переробки, зберігання нафти, газу і конденсату в тому числі:
- теплообмінні кожухотрубчаті апарати,
- трубні пучки,
- випарники з паровим простором,
- апарати ємкісні для газових та рідинних середовищ,
- сосуди циліндричні горизонтальні для вуглицево-водневих газів,
- газосепаратори вхідні, сітчаті, нафтогазові,
- колонна апаратура з тарілками:
- клапанними прямоточними, трапецієподібними та баластними, сітчастими з відбійниками, решітчастими, ковпачковими;
- блоки різного призначення,
- скрубери повітряні та азотні,
- крани кульові;
- обладнання для завантаження та розвантаження танкерів;
- обладнання для магістральних трубопроводів;
- балони для зберігання та транспортування скраплених газів;
- енергетичне обладнання для електростанцій, працюючих на твердому паливі;
- обладнання для переробки сільскогосподарської продукції , виноробства;
- обладнання для хімічної промисловості та для виробництвва мінеральних добрив;
- товари широкого вжитку.

Маємо можливість складання та монтаж обладнання на місці встановлення.

Контроль якості здійснюється центральною заводською лабораторією, яка підпорядкована керівнику підприємства. Завод має повний комплекс необхідного обладнання, приладів та інструментів для методів контролю: рентгенографуванння, ультразвуковий контроль, механічні випробування, хімічний аналіз, капілярні методи, гідро та пневмовипробування, методи галоїдного пошуку дефектів та ін.

Високу якість виготовляємої продукції підтверджено сертифікатом TUV серії ISO 9000, здійснюється атестація по стандартах ASME.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ

ТОВ "Машзавод" виготовляє стальні зварні посудини і апарати, що працюють під тиском до 325 кгс/см2, під наливом та у вакуумі діаметром до 4000 мм з вуглицевих, низьколегованих , високолегованих, жаростійких марок сталей, біметалів для нафтопереробної, газопереробної, хімічної та інших галузей промисловості.

1. Апарати теплообмінні кожухотрубчаті підвищеної теплової ефективності, діаметром 159х1400 мм, типів ТП, ХП, КП по ТУ 26-02-1062-88, ТУ 26-02-1090-88, ТУ 26-02-1101-89,ТУ 26-02-1069-88, ТУ 26-02-571-77, теплообмінники "газ-газ" по ГП 595, теплообмінники кожухотрубчаті стержньові з повздовжною перегородкою по ТУ 3 У 0021768.416-95.

2.Випарники типу ІП, ІУ з паровим простором діаметром 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 мм по ТУ 26-02-1065-88.

3. Трубні пучки (запчастини) для обладнання, що вказане в пп. 1 и 2, 4.

4. Теплообмінники "труба в трубі " одно і багатоходові. Конструкція та основні розміри по АТК 24.202.05-90, АТК 24.202.06-90, АТК 24.202.07-90.

5. Газосепаратори сітчасті (ГС) діаметром 600, 800, 1200, 1600, 2000 мм для очистки природного газу від домішок по ГП 1087.

6. Пиловловлювачі для очистки природного газу від механічних домішок та рідин ?1200, 2000 мм по ГП 692, ГП 628.

7. Нафтогазові газосепаратори по типу ГП 805.

8. Сепаратори вхідні по ТУ 26-18-31-87, ГП 554 для високого тиску до 15,2 МПа.

9. Фільтри типу СДЖ по АТК 24.218.04-90

10. Колонні аппарати для процесів ректифікації, абсорбції, адсорбції, десорбції, охолодження і очистки діаметром 400х4000 мм в зібраному вигляді, більше 4000 мм - частинами з різними типами контактних пристроїв (тарілками):
- клапанними прямоточними по АТК 26-02-1-89, АТК 26-02-2-89,
- клапанними баластними по АТК 24.202.11-90, АТК 24.202.08-90,
- сітчатими (авт. свідоцтво СРСР 129/84),
- S-подібними-клапанними по АТК 24.202.02-90,
- клапанними трапецевидними по АТК 26-01-1-89,АТК 26-02-2-89,
- з регулярною насадкою по ОСТ 26-01-1029-86, АТК 24.202.13-90,
- насадочними нерегулярними (кільця Рашига),
- сітчатими з відбійними елементами по АТК 26-02-3-89,
- решітчатими по ОСТ 26-02-2055-79,
- ковпачковими по ОСТ 26-01-66-86,
- сітчато-клапанними по ОСТ 26-01-108-85.
- діаметр до 4000 мм
- маса до 250 т
- довжина до 70000 мм
- товщина стінки корпусу 8-40 мм
- температура середовища -180 - +475 0С

11. Скрубери повітряні 1200-2600 мм і азотні 1400-3200 мм по 20833642680000ТУ.

12. Блоки різного призначення для нафтогазової промисловості:
- блоки очищення, виміру, осушення і зберігання імпульсного газу, підігрівання газу по ГП 987.01,02,03,04,05,06,07;
ГПУ 11.01,02,03,04,05,06,07;
- блоки пиловловлювачів на тиск 5,5 МПа и 7,5 МПа по ГП 628, ГП 692;
- блоки фільтра-сепаратора по ГП 605 и ГП 835;
- блок арматурний по ГП 687.07;
- блоки газосепараторів по ГП 126.301, ГП 126.302;
- блоки регенерації гліколя ГП 457.01.ВО;
- блоки підігріву теплоносія по ГП 920.ВО;
- блоки підігріву газу;
- блок низькотемпературної сепарації газу.

13. Ємнісна циліндрична апаратура:
- ємності горизонтальні і вертикальні об'ємом до 200 м3 на робочий тиск до 2,5 МПа для газових і рідинних середовищ по ТУ 3 У 00217685.006-97 ;
- ємності для зберігання бутану БС 50-200 і пропану ПС-10-200 по ОСТ 26-02-2080-84;
- підземні дренажні ємності по типу ТУ 26-18-22-86, ТУ 26-18-34-89, ГП 890, ГП 525, ГБ 239, ГБ 78.13.01;
- розділювачі рідин об'ємом до 63 м3 по ГП 801;
- резервуари стальні горизонтальні циліндричні надземної і підземноі установки з плоскими днищами для зберігання під налив нафтопродуктів по ТП 704;
- ємності по індивідуальним проектам.
-об'єм до 200 м3
-умовний тиск до 2,5 Мпа
-температура середовища -180 - +4500С

14. Крани кульові штампо-зварні Dу 400, Ру-10,0 МПа з ручним механічним приводом по ТУ 26-07-1410-86.

15. Автоматизовані системи зливу-наливу (АСН), що призначені для оснащення стаціонарних причалів нафтобаз, розташованих на узбережжі, в якості шлангуючого пристрою, використовуються для зливу-наливу нафти і нафтопродуктів, а також для прймання баластної води і відводу пароповітряної суміші.

16. З'єднувальні деталі та вузли магістральних і промислових трубопроводів на Рр до 10 МПа по ТУ 102-488-95 и ТУ 51-29-81 (відводи ОКШ, ОСС, трійники ТС, ТСН, ТСНР,
переходи ПСШ, днища ДШ, люки-лази.

17. Установки для переробки газового конденсату в моторное паливо продуктивністю 12-15 тис. тон на рік.

18. Установки для отримання моторних палив із нафти продуктивністю 50 тис. тон в рік.

19. Котельно-допоміжне обладнання:
- деаераційні установки ДСА 5-300, ДСП 110, 160, 225,
ДСВ 25-300 ( для ремонтних потреб);
- мигалки ;
- охолоджувачі випару ОВ 2-24;
- механічні фільтри Dу 1000-3000 мм;
- натрій-катионові фільтри Dу 1000?3000 мм;
- солерозчинники Dу 600, 1000 мм.
- запчастини до :
а) млинів молоткових ММТ і ММА, МВ продуктивністю 1,6-39,8 т/ч;
б) скребкових живильників СПУ продуктивністю 0,67-62,5 т/ч;
в) пиложивильників УЛПП-1;2 продуктивністю 1,6-10 т/ч;

20. Полочний випарювач для відгонки розчинника з соняшникового шроту в олійножировій промисловості.

21. Автоклави для проведення термічної обробки триплексного скла діаметром 2000 мм и температурою робочого середовища до 140 С.

22. Різноманітні металеві зварні конструкції.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства