Харківський національний університет радіоелектроніки

  • Адреса:
    просп. Науки, 14, м. Харків, 61166, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 702-10-13, 702-13-97, 702-17-20, 702-18-07
  • Веб-сайт:
    http://nure.ua   
Ректор - Валерій Васильович Семенець

ХНУРЕ - це ВНЗ, який готує фахівців у галузі радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної і програмної інженерії. Для абітурієнтів в ХНУРЕ запропоновано унікальний в Україні набір із 22 напрямів бакалаврської підготовки, які відповідають Європейській системі перезарахування кредитів (ECTS), та ведеться підготовка за 32 спеціальностями та магістерськими програмами з використанням сучасної науково-навчальної лабораторної бази.

В університеті навчаються біля 11000 студентів на 7 факультетах:
- Радіотехнічному;
- Електронної техніки;
- Електронних апаратів;
- Телекомунікацій та вимірювальної техніки;
- Прикладної математики та менеджменту;
- Комп'ютерних наук;
- Комп'ютерної інженерії та управління.

Навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна; екстернат, за держзамовленням та на контрактній основі. Для поглибленого вивчення загальноосвітніх дисциплін та підготовки абітурієнтів щодо вступу до ВНЗ в ХНУРЕ функціонує Центр довузівської підготовки. В університеті також організовано Центр післядипломної освіти, де після закінчення навчання випускник отримує диплом спеціаліста про перепідготовку або свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться через аспірантуру та докторантуру ХНУРЕ на 26 кафедрах, за 29 науковими спеціальностями. В університеті функціонують 9 спеціалізованих вчених рад, у тому числі 6 докторські та 3 кандидатські.

В ХНУРЕ діє понад 20 міжнародних договорів у галузі освіти, які спрямовані на проведення спільних магістерських програм, набір та навчання іноземних студентів, стажування студентів та викладачів, співробітництво у сфері впровадження і розвитку дистанційної освіти та підготовки професійних кадрів.

В ХНУРЕ створено "Центр-Кар'єра", який за 6 років існування провів 5 Ярмарок вакансій "Молодий фахівець ХХІ століття"; 72 круглих столи між кафедрами та підприємствами м. Харкова та інших міст України; 3 практичні конференції з питань працевлаштування молодих фахівців; 13 професійних конкурсів для студентів сумісно з підприємствами України; створив інформаційну систему пошуку вакансій (http://rabota.kture.kharkov.ua); організував понад 50 нових баз практик студентів; розробив програму соціальної адаптації студентів до ринкових умов праці та запропонував індивідуальний план розвитку професійної кар'єри студента.

У 2008 році при "Центр-Кар'єра" створено "Бізнес-інкубатор" для підтримки інноваційних проектів студентів та впроваджено Портал Інноваційного центру ідей ХНУРЕ.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства