Харківський державний університет харчування та торгівлі

  • Адреса:
    вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 336-89-79, 337-85-35
  • Веб-сайт:
    http://www.hduht.edu.ua   
Ректор - Черевко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук, Заслужений діяч науки та техніки України

Харківський державний університет харчування та торгівлі - акредитований вищий навчальний заклад по підготовці висококваліфікованих фахівців для підприємств ресторанного, готельного та туристичного господарств, торгівлі, харчової промисловості, митних та податкових служб, фінансових закладів.

В університеті навчається понад 7 000 студентів за спеціальностями:
- Обладнання переробних та харчових виробництв
- Технологія харчування
- Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
- Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів
- Технологія зберігання, консервування та переробки молока
- Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса
- Товарознавство та комерційна діяльність
- Товарознавство та експертиза в митній справі
- Експертиза товарів та послуг
- Облік та аудит
- Фінанси
- Економіка підприємств
- Міжнародна економіка
- Маркетинг
- Менеджмент організацій
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Центр довузівської підготовки, навчально-методичний консультаційний центр при інженерно-технологічному відділенні, торговельно-економічний ліцей, підготовче відділення для вітчизняних та іноземних громадян готують молодь до вступу в університет.

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснює докторантура за двома спеціальностями та аспірантура за п'яти спеціальностями.

Для підвищення кваліфікації кадрів та отримання другої вищої освіти при університеті діє Вища школа підприємництва.

Більше 38 тисяч випускників працюють керівниками та фахівцями переважно в підприємствах харчування та торгівлі Східної України.

Університет має всі необхідні умови для якісної підготовки фахівців:
- професорсько-викладацький склад - більше 300 чоловік, з яких більше 70% професорів і доцентів;
- сучасна матеріально-технічна база налічує десятки наукових та учбових лабораторій; комп'ютерні класи, Науково-навчальний центр нових інформаційних технологій, бібліотеки, гуртожитки, Палац студентів;
- працюють дві спеціалізовані Наукові ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій;
- щорічно проводяться науково-практичні та методичні конференції професорсько-викладацького складу та студентів, видаються збірники наукових праць, підручники, учбові посібники.

30 кафедр університету ведуть наукові дослідження за найбільш актуальними напрямками :
- розробка новітніх конкурентноспроможніх технологій харчових продуктів для раціонального, лікувально-профілактичного, дитячого, геродієтичного харчування;
- розробка та дослідження процесів та апаратів для харчових виробництв, торгівлі, підприємств ресторанного господартства;
- дослідження екологічних проблем, охорони здоров'я;
- експертиза харчової та сільскогосподарської продукції;
- удосконалення форм управління та методів господарювання на підприємствах торгівлі, ресторанного господарства;
- розробка та впровадження нових інформаційних технологій;
- підготовка нормативної та проектної документації різних видів товарів та послуг;
- удосконалення автоматизації обліку, контролю та аналіза господарської діяльності в ресторанному господарстві та торгівлі;
- дослідження в галузі гуманітарних наук.

Університет має розгалужені міжнародні зв'язки з університетами, фірмами та фондами Німеччини, Франції, США, Польщі, Англії, Іорданії, Росії та багатьох інших країн світу.
Студенти набувають практичний досвід в провідних ресторанах, готелях та фірмах як в Україні, так і за її межами.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО УНІВЕРСИТЕТУ!


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства