Державне підприємство "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь"

  • Адреса:
    просп. Науки, 9, м. Харків, 61166, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 702-17-31, 702-17-32, 758-07-50, 758-07-98
  • Веб-сайт:
    http://www.energostal.kharkov.ua   
Генеральний директор - Сталінський Дмитро Віталійович

Український державний науково-технічний центр "Енергосталь" - провідна науково-дослідна та проектно-конструкторська організація України та СНД в галузі металургійних технологій, проектування підприємств, виробничих об'єктів і устаткування для гірничо-металургійного комплексу, охорони навколишнього середовища, енергозбереження, переробки вторинних енергетичних і сировинних ресурсів.

Зараз Центр є унікальним в СНД за своїми науково-технічними можливостями, інженерно-виробничій та організаційній структурі об'єднанням, що має в своєму складі: науково-дослідні інститути "Енергосталь" і "УкрНДІмет", проектні інститути "Діпросталь", "Енергосталь" і "Промагропроект", конструкторсько-технологічний інститут "Металургмаш", випробувальний центр, дослідний завод, дослідно-технологічне виробництво.

Основні напрямки діяльності:
1. Енергозбереження
· Розробка та впровадження систем випарного охолодження металургійних агрегатів.
· Розробка та впровадження систем енерготехнологічного використання вторинного тепла відхідних димових газів нагрівальних і термічних печей.
· Розробка та впровадження високоефективних спреєрних та водоповітряних систем технологічного охолодження для процесів безперервного лиття, прокатки, термообробки.
· Розробка, проектування та поставка теплоутилізаційного устаткування; теплообмінників; модульних та уніфікованих котлів-утилізаторів нагрівальних і термічних печей.
· Розробка і реалізація програм енергозбереження на підприємствах і в регіонах, підготовка енергетичних паспортів.
Захист повітряного басейну
· Розробка, проектування та постачання комплексних систем локалізації, відводу та очистки технологічних і неорганізованих викидів для усіх видів виробництв.
· Розробка, виготовлення і постачання:
· рукавних фільтрів усіх типів та електрофільтрів для різних видів промислового виробництва та енергетики;
· відцентрових і комбінованих пиловловлювачів;
· регульованих апаратів мокрої очистки газів з вбудованою замкнутою системою водопостачання;
· установок каталітичної нейтралізації шкідливих викидів;
· устаткування для очистки газів від діоксиду сірки і газоподібних сполук фтору;
· установок для очистки газів травильних і гальванічних виробництв;
· систем приготування водно-мазутної емульсії для теплових агрегатів.
· Модернізація застарілого газоочисного устаткування.
2. Захист водного басейну
· Розробка та проектування:
· цілком замкнених (безстічних) систем оборотного водопостачання окремих видів виробництв і підприємств у цілому;
· споруд для очистки стічних вод від механічних домішок і масел з використанням інтенсивних методів відстоювання, фільтрації, флотації;
· устаткування для реагентної та електричної (безреагентної) стабілізації води в цілком замкнених (безстічних) системах оборотного водопостачання;
· устаткування для очистки стічних вод.
· Розробка:
· методів скорочення витрат промивної води;
· маловідходних систем хімічної очистки стічних вод;
· методів очистки поверхневого стоку з території промислових підприємств.
3. Створення нових технологій, виробництв і устаткування
· Комплексне проектування металургійних і феросплавних підприємств.
· Розробка перспективних планів і техніко-економічних обґрунтувань створення, розширення, реконструкції і технічного переозброєння підприємств ГМК.
· Оцінка геологічних умов і вибір площадок під будівництво об'єктів.
· Проектування нових і реконструкція діючих агломераційних фабрик по спіканню залізорудної і марганцевої сировини.
· Проектування доменних печей з виплавки усіх видів чавуну, включаючи доменні феросплави.
· Проектування установок вдування пиловугільного палива в горно доменної печі.
· Проектування цехів з виробництва залізних порошків і металокерамічних виробів на їхній основі.
· Проектування нових і реконструкція діючих феросплавних виробництв.
· Проектування сталеплавильних цехів з різними способами виробництва сталі (конвертерним, електросталеплавильним) з установкою комплексної позапічної обробки сталі або з видів (вакуумування, продувка порошками, обробка рідкісноземельними металами і феросплавами), а також машин безперервного лиття заготовок.
· Розробка технології, комплексне проектування прокатних цехів з обтискними, заготовочними, дротовими, дрібносортними, середньосортними, крупносортними, товстолистовими, широкоштабовими станами з відділеннями термообробки, обробки і лініями покриття.
· Розробка проектів компактних високо економічних ливарно-прокатних модулів і комплексів для виробництва високоякісної широкоштабової сталі і сортового прокату.
· Розробка технології, проектування цехів і устаткування по виробництву гнутих профілів, труб, холоднокатаної продукції та ін.
· Створення міні-виробництв з випуску високоякісної металопродукції з брухту чорних і кольорових металів.
· Створення та постачання підприємствам обдирково-шліфувального устаткування й абразивного інструменту.
· Розробка, виготовлення (на власному виробництві) та постачання малотоннажних партій гарячекатаних, гнутих і пружних профілів, металоконструкцій, лиття з чорних і кольорових металів.
4. Нормативне та метрологічне забезпечення підприємств
· Розробка галузевих, національних та міждержавних стандартів у сфері діяльності, технічних умов на металопродукцію.
· Перегляд діючої нормативної документації.
· Підготовка до атестації, атестація вимірювальних лабораторій і метрологічних служб.
· Метрологічна експертиза матеріалів з атестації стандартних зразків підприємства.
· Розробка норм точності для методик виконання вимірювань на основі експериментальних даних підприємства (у випадку відсутності норм точності в НД).
· Переатестація матеріалу міждержавних стандартних зразків з закінченим терміном дії.
· Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки, призначених для вимірювань хімічного складу матеріалів металургійного виробництва.
· Підготовка персоналу центральних заводських лабораторій і метрологічних служб підприємств у рамках постійно діючої школи-семінару.
· Надання методик перевірки і галузевих рекомендацій.
· Надання консультаційної і методичної допомоги.
5. Випробування і вимірювання
· Сертифікаційні, арбітражні та інші випробування металопродукції, а також вимірювання хімічного складу матеріалів металургійного виробництва і викидів, що забруднюють навколишнє середовище. Технічна компетентність при проведенні вимірювань та випробувань підтверджена відповідними атестатами акредитації.
6. Екологічний моніторинг
· Проведення екологічного аудиту.
· Проведення інвентаризації джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу і визначення ефективності роботи газоочисних установок.
· Паспортизація газоочисних установок, рекомендації з підвищення ефективності їхньої роботи.
7. Знешкодження та утилізація відходів
· Комплексне рішення проблеми твердих побутових відходів, що включає сортування та використання цінної сировини, термообробку частини відходів з використанням вторинного тепла.
· Комплексні системи знешкодження, утилізації або захоронення відходів виробництва підприємств та регіонів.
· Розробка, проектування та постачання:
· пересувних та стаціонарних сміттєспалювальних установок;
· устаткування для утилізації пальних промислових і лікарняних відходів, непридатних до використання лікарських засобів, отрутохімікатів.
8. Виробництво та поставка устаткування, інструменту і продукції
· Прокатне устаткування та інструмент.
· Газоочисне устаткування.
· Обдирково-шліфувальне устаткування й абразивний інструмент.
· Малотоннажні партії прокату і гнутих профілів.
· Сталеве і чавунне литво.
· Металоконструкції.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства