Державна установа "Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук України"

  • Адреса:
    просп. Постишева, 2 а, м. Харків, 61039, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 370-20-24, 370-61-94, 373-90-03, 373-90-67
  • Веб-сайт:
    http://therapy.org.ua   
Директор - Фадєєнко Галина Дмитрівна, професор, доктор медичних наук

Основними напрямками діяльності Інституту є вивчення причин та розробка методів попередження, раннього виявлення та лікування найбільш поширених хронічних захворювань внутрішніх органів. Результати цих пошуків постійно передаються у практику охорони здоров'я. Колектив поширює науково-організаційні форми профілактики й терапевтичної допомоги населенню, підтримує новий передовий досвід у регіональних лікувально-профілактичних установах, координує міжгалузеву співпрацю вчених у терапії.

Щорічно в клініці Інституту проходить лікування близько 10 тисяч хворих, і понад 27 тисяч пацієнтів одержують консультації і рекомендації. Вчені Інституту представляють українську медичну науку на міжнародних форумах всесвітнього значення, всеукраїнських науково-практичних конференціях, які щорічно проводить Інститут, плідно працюють в українському і міжнародному медичному суспільствах. До складу Інституту входить 12 науково-дослідних підрозділів, 8 клінічних відділень, регіональний лікувально-діагностичний центр медичної реабілітації, консультативна поліклініка.

У поліклініці і стаціонарі Інституту можна пройти обстеження і лікування, отримати консультативну допомогу лікарів-терапевтів кардіологічного, гастроентерологічного, нефрологічного профілів, а також інших спеціалістів.
Науково-дослідні підрозділи включають відділи популяційних досліджень, захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту, атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, гострого інфаркту міокарда, нефрології, артеріальної гіпертонії, пульмонології, клінічної фармакології і фармакотерапії, лабораторію біохімічних і імуноферментних методів дослідження, лабораторію експериментальної і клінічної морфології, науково-організаційний відділ, відділ науково-медичної інформації з бібліотекою.

Протягом 25 років в Інституті проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації з терапії. За період існування Інституту виконано 27 докторських і 148 кандидатських дисертацій, в тому числі підготовлено 57 кандидатів і 8 докторів наук для різних держав дальнього і ближнього зарубіжжя. Успішно завершили навчання 87 аспірантів і 64 клінічних ординатора.

Про вагомий внесок вчених Інституту в діагностику, лікування і профілактику внутрішніх хвороб свідчать видані 56 монографій, 91 методична рекомендація, понад 11 тисяч журнальних статей.
В Інституті видаються 2 фахових видання: "Український терапевтичний журнал" та журнал "Сучасна гастроентерологія".
На базі клініки розташовані: обласний центр профілактики та лікування артеріальної гіпертензії, міські гастроентерологічний і нефрологiчний центри. З часу відкриття Інституту працює відділення реанімації та інтенсивної терапії.
У разі необхідності хворим проводяться обстеження: електрокардіографія, Холтерівське моніторування електрокардіограм та артеріального тиску, навантажувальні проби - велоергометрія та тредмил тест, рентгенологічні, ультразвукові обстеження, комп'ютерна томографія, відеоендоскопія з прицільною біопсією, спірографія, бактеріологічні та біохімічні дослідження та інші.
Усі дослідження проводяться на сучасному обладнанні, а саме: спіральному комп'ютерному томографі СТ/е DUAL Plus(США) з лазерною проявною камерою "Kodak" (Японія); цифровому рентгенологічному апараті "Siemens" (Німеччина); ультразвукових сканерах з кольоровим Доплером "LOGIQ-5" та "Vivid-3" (США), відеоендоскопічних системах "Fujinon" та "Оlympus" (Японія); комплексу для Холтерівського моніторування артеріального тиску та електрокардіограми "Dia card" з спіроприставкою, ультразвуковому денситометрі "Achilles express" та інших.

Лабораторії Інституту обладнанні найсучаснішими приладами - багатофункціональними автоматичними гематологічним та біохімічними
аналізаторами, аналізатором газів крові: "ABL ТМ5" (Данія), тринокулярним мікроскопом з цифровою відеосистемою "Micros" з програмним забезпеченням для вивчення морфології клітин.

Інститут акредитований Міністерством охорони здоров'я України на вищу категорію (№005865).

З 2003 року Інститутом керує Бабак О.Я. - професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.

Сьогодні Інститут терапії є науково-дослідним і клініко-діагностичним центром, що з честю носить ім'я його засновника академіка Л.Т. Малої. Це одна з провідних установ у системі Академії медичних наук і Міністерства охорони здоров'я України, де займаються фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями в терапії, розробкою методів оптимальної фармакотерапії основних захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, органів дихання, нирок епідеміологією хронічних неінфекційних захворювань і оптимізацією їхньої багатофакторної профілактики.

В Інституті працюють 469 осіб і в тому числі 134 співробітника, які забезпечують науково-дослідницьку діяльність. Науковий потенціал Інституту складається з 8 докторів медичних наук, 1 доктора біологічних наук, 40 кандидатів медичних наук, 5 кандидатів біологічних наук.
Інститут терапії є клінічною базою для кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології Харківського державного медичного університету.
Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМНУ надає широкий комплекс медичних послуг. У нас висококваліфікований і привітний персонал, робота якого направлена на збереження здоров'я людини, підвищення якості його життя. У нас є музей історії Інституту, затишний Зимовий сад.

Ми завжди готові допомогти Вам.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства