• Address:
    20/2, Makarova str., c. Berdyansk, Zaporizhzhya reg., 71100, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06153) 3-40-69, (066) 946-46-96, (096) 165-46-27