LAZURNY, Sanatorium

  • Address:
    4a, Centralny bulvar, c. Berdyansk, Zaporizhzhya reg., 71100, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06153) 6-84-32, (095) 242-10-79, (097) 533-90-52
Director - Borys D. Oliynyk

Treatment of nervous and respiratory systems, female disorders, motoric system