SVYATYE GORY, Sanatorium

  • Address:
    c. Sviatogirsk, Slavyanskiy distr., Donetsk reg., 84130, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06262) 5-51-09, 5-53-00, (098) 363-27-93
  • Web-site:
    http://www.svyatyegory.com   
Director - Alla M. Ponomaryova

Treatment of nervous and cardiovascular systems.