SLAVYANOGORSKY, Boarding House

  • Address:
    1, 60-richia Zhovtnya St., c. Sviatogirsk, Slavyanskiy distr., Donetsk reg., 84130, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06262) 5-58-90
Director - Oleh M. Vasyutin

Sphere of business:
- health recreation