CHEREMOSH, Recreation Boarding House

  • Address:
    1 Nazaria Yaremchuka str., c. Vyzhnytsya, Chernivtsi reg., 59200, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03730) 2-16-07
Director - Maria V. Guley

Sphere of business:
- treatment;
- health recreation