UKRAYINA, Hotel

  • Address:
    23, Shevchenka Blvd., c. Ternopil, 46001, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0352) 52-46-47
Director - Lyudmyla N. Dyuzhok

Services:
- hotel services