Amvrosievka Cannery

  • Address:
    1, Ulyanovskaya str., c. Amvrosiyivka, Donetsk reg., 87300, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06259) 2-22-32, 2-25-13
Director – M. Mikhalyov

Production:
- non alcoholic drinks.