Oleksandriya District Printery

  • Address:
    1, Sovetskaya str., c. Oleksandrivka, Kirovohrad reg., 27300, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05242) 5-25-78
Director - Nina Dmitrashchenko

Services:
- publishing