Agart, Closed Joint-Stock Company

  • Address:
    3 Hoholya str., c. Avdiyivka, Yasynovata distr., Donetsk reg., 86063, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06236) 3-15-45, 3-40-36
Director - Volodymyr B. Kruhovykh

Products:
- ready-made garments;
- leather haberdashery