Bila Tserkva Clothes and Haberdashery Producing Firm

  • Address:
    5 Kuznechny prov., c. Bila Tserkva, Kyiv reg., 09100, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04563) 5-29-39, 5-35-13
Chairman of the Board - Mrs. Svitlana I. Tymchenko

Products:
- garments;
- textile haberdashery