Berdyansk Institute of Entrepreneurship

  • Address:
    117a, Svoboda str., c. Berdyansk, Zaporizhzhya reg., 71100, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06153) 4-69-20, 6-44-01
  • Web-site:
    http://bumib.edu.ua   
Rector - Lidiya Antoshkina

Speciality:
- Business Economy;
- Management of Organization