Ochakov Port

  • Address:
    30, Olviyskaya str., c. Ochakiv, Mykolaiv reg., 57500, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05154) 2-84-28
Head of the Port - Yuriy I. Timoshchenkov

Sphere of business:
- passenger and freight shipping