Inflot, Nikolaev Shipping Agency

  • Address:
    11, Zavodska str., c. Mykolayiv, 54004, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0512) 50-82-45, 50-87-70
Director - Leonid N. Baydenko

Sphere of business:
- cargo shipping