Kamyanets-Podilsk Public Clothing Company

  • Address:
    8 Virmenskyi ryinok str, c. Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytsky reg., 32300, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03849) 2-10-30, 2-34-23, 2-43-65
Head - Vyacheslav B. Pohorzhelskiy

Products:
- garments