Dupol, Joint Ukrainian-Czech-Slovak Venture, Limited Liability Company

  • Address:
    1/27, Kotlyarevskogo str., c. Poltava, 36000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0532) 56-36-64, 56-37-96, 56-38-51, 56-39-63
General Director - Vladimir D. Sidorov

Sphere of business:
- production of sunflower oil, sunflower cake