Bukovyina, Public-Political Newspaper

  • Address:
    22 Ukrayinska str., c. Chernivtsy, 58000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0372) 52-47-37, 55-26-59
  • Web-site:
    http://bukovyna.at.ua   
Editor-in-Chief - Volodymyr I. Myikhailovskyi

Sphere of business:
- publishing