Evdokiya, Velykodalnytsky Zavod Prodtovariv, Closed Joint-Stock Company

  • Address:
    27, 2-oy Mayaksky lane, vil. V. Dalnyk, Bilyayivskyi distr., Odesa reg., 67666, Ukraine
  • Telephone:
    +38(048) 726-07-09, (0482) 39-43-83, 740-13-44, (04852) 6-22-90
  • Web-site:
    http://www.evdokiya.com   
Director - Yevdokia I.Brusenska

Produce:
- alcoholic beverages (aperitif, Kniazheskaya liqueur, Izumrud vodka, Yevdokia bitters, traditional vodkas Russkaya, Pshenychna, and Ekstra)
- canned fruits and vegetables;
- natural juices