Chista Krinitsya, Limited Liability Company

  • Address:
    22, Karastoyanovoy str., c. Berdyichev, Zhytomyr reg., 13312, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04143) 2-00-18, 2-47-05, 2-47-78
Director - Oleksandr M. Rudnytsky

Produce:
- potable natural mineral water;
- medium-carbonated beverages