CORONA

  • Address:
    22, Ostrovskoho vul., c. Khmelnytsky, 29025, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0382) 72-08-31, 76-42-22
Director: Yur'ev Petro Gavrylovych

Sphere of business:
- international freight traffic