Syr, Joint-Stock Company

  • Address:
    5 Mira st., c. Volodarka, Kyiv reg., 09300, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04569) 5-16-84, 5-16-85, 5-21-41
Director - Yuriy Demtsyura

Products:
- hard maw cheese (Rossiysky, Zvenigorodsky, Bukovinsky, Poshehonsky);
- "Selyanske" butter;
- technical casein