Antariya, Scientific Production Company

  • Address:
    2a, Mashynobudivnykiv str., c. Chabany, Kyevo-Svyatoshyn distr., Kyiv reg., 08162, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 526-03-79, 526-23-16
Products:
- seeds
- fertilizers
- etc.