Antariya, Scientific Production Company

  • Address:
    2a, Mashynobudivnykiv str., c. Chabany, Kyevo-Svyatoshyn distr., Kyiv reg., 08162, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 592-94-63, 595-65-04
  • Web-site:
    http://antaria.com.ua   
Products:
- seeds
- fertilizers
- etc.