History Hotel

  • Address:
    62v, Podyna str., Yaremcha , Ivano-Frankivsk reg., 78593, Ukraine
  • Telephone:
    +38(097) 777-37-00
  • Web-site:
    http://www.historyhotel.com.ua   
Services:
- hotel services